Werkwijze

  • Door mijn brede expertise, creëer ik maatwerk dat passend is voor jou.
  • Het gebruik van een talentmeting kan direct betekenis en verduidelijking geven in jouw persoonlijke proces. Het brengt jou gelijk naar de kern van jezelf, geeft jou persoonlijke inzichten.
  • Met behulp van systemisch coachen gaan we samen op onderzoek om verborgen patronen en dynamieken uit het verleden (vaak uit de familie van herkomst) aan het licht te brengen. Deze inzichten geven vaak een nieuw perspectief om naar situaties te kijken en keuzes te maken.
  • Mijn insteek is om vaak middels een kortdurend traject verdiepende inzichten te geven, zodat je zelf weer in jouw eigen kracht staat en de regie kunt pakken. Het wordt makkelijker om sturing te geven aan jouw eigen thema’s.

Soms herhalen patronen zich iedere keer. Een familieopstelling laat je snel en zonder veel woorden zien wat er onbewust speelt in ons gedrag. Het maakt een verstrikking helder. Hierdoor ontstaat er ruimte voor verandering en groei, waardoor jij hardnekkige patronen weet te doorbreken

sculptuur van de Oekraïense kunstenaar Alexander Milov

Klaar voor nieuwe inzichten?

Neem vanaf nu de regie (weer) over jezelf, zodat je sturing kunt geven aan je uitdagingen!

ODC talentmeting

De ODC meting is een snelle en diepgaande manier om inzicht te krijgen in gedrag dat van nature goed bij je past. Het is een unieke aanpak waarmee je je bewust wordt van je onbewuste drijfveren en daarbij behorende kerncompetenties. 

Ook inzetbaar voor jongeren vanaf 10 jaar (ODC-junior)

TalentCompass

Het TalentCompass geeft jou inzicht in jouw aangeboren talenten. Het geeft een duidelijk beeld waar jouw kracht en energie zit. Daarnaast geeft het ook inzicht in jouw motivatie en manier van leren.

Ook inzetbaar voor jongeren vanaf 8 jaar

DISC Instrument

Het DISC instrument is een persoonlijkheidsanalyse. De DISC geeft mensen een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie.

Daarnaast brengt een drijfverenanalyse  innerlijke motivatoren van een individu in beeld brengt. Het geeft weer wat iemand belangrijk vindt in het leven en vanuit welke situaties degene geneigd is om in actie te komen.

Ik kies voor mijn talent

Luk Dewulf is auteur van het boek “Ik kies voor mijn talent“.

Samen met Els Pronk hebben zij een referentiekader van 39 talenten ontwikkeld. Het werken met deze talentkaarten kan jouw bewustwording vergroten.

Systemisch werken met Teams

In een team zijn er diverse interactieprocessen. Tijdens het werken met systemische werkvormen gaan we vooral aandacht schenken aan “hoe” – met welk gedrag en met welke manier van communiceren – de betrokkenen met de inhoud en met elkaar omgaan. Tijdens deze workshop zullen er situaties gecreëerd worden waarin de betrokkenen zich bewust worden van hun patronen en het effect daarvan op anderen.

Systemisch werken met groepen

Wat doet GroepsGeluk?

Met GroepsGeluk – systemisch werken in de klas – maak je de dynamiek van de groep zichtbaar middels houten poppetjes, picto’s, symbolen en ander klein materiaal op tafel. Hierdoor krijgen zowel de groepsleider als de leerlingen inzicht in de processen die spelen in de groep.

Wanneer je deze dynamiek zichtbaar maakt, heb je een effectieve tool in handen om een fijn pedagogisch klimaat te creëren. In lastige situaties kun je direct de balans herstellen. Zo blijft je groep gelukkig en in een gelukkige groep kan iedereen zich optimaal ontwikkelen.

Voor meer informatie:
www.groepsgeluk.nl

Inzicht m.b.v. vloerankers

De methodiek GevoelsVerkenner® biedt tools die je bewuster en creatiever maken in het verkennen van je gevoelsleven. Het geeft antwoord op vragen als: ‘Wat voel je? Vanuit welke invalshoek verbind jij je met dit gevoel? Hoe ga je ermee verder?’ Deze methodiek brengt verrassend snelle inzichten en schenkt nieuwe perspectieven. Alle tools zijn zo ontwikkeld dat ze geschikt zijn voor mensen tussen de 8 en 108 jaar. Door de diversiteit aan hulpmiddelen, kan iedereen er veelvuldig en geheel afgestemd mee aan de slag.